A Date with Hollywood


Nordic Creative Group är producenter och anordnare av det unika branschmötet A Date with Hollywood, ett koncept där gäster från Hollywood får träffa den svenska underhållningsbranschen.

A Date with Hollywood 2015 (Filmhuset)

A Date with Hollywood 2015 (Comic Con)

A Date with Hollywood 2016